Viaczložkové hnojivá - granulované:

NPK(CaS) 8,5 - 8,5 - 8,5 - (11 - 15)
           
NPK(CaS) 4 - 12 - 12 - (12,5 - 12)
           
NPK (S) 15 - 15 - 15 - (8)              
NPK 16 - 16 - 16                  
NPK (S) 7 - 20 - 30 - (2)              
NPK (S) 9 - 25 - 25 - (2)              
PK(CaMgs) 13 - 13 - (11  - 4
 - 9)
             
CaMg 28 - 16                      
CaMg 28 - 16 + B, CU, Mo, Zn            
PK(CaMgS) 12 - 23 - (6  - 4
 - 4)              
NPK (CaMgS) 3 - 9 - 19 - (5 - 3
- 21)
         
NPK(Mg) 9,3 - 5 - 9,3 - (3) +
B, Cu,
Fe, Mn, Mo, Zn,  
PK(CaMgS) 3 - 9 - 15 - (5 - 4
- 12)          

 

TOPlist